Kullanım Koşulları

-Tüm paketlerimiz için hesap başına e-posta kotası 250 MB’dir. E-Posta gönderim limiti 150 Adet / Saat’ e kadardır. Tulpar Bilişim saatlik gönderimlerde değişikliğe gidebilir.
-Müşteri tarafından alınan yedekler 15 gün süreyle sunucuda barındırılır ve daha sonra sistem tarafından otomatik olarak kaldırılabilir.
-Paketler dosya paylaşımı, veri deposu, yedekleme gibi web hosting kavramına aykırı düşecek amaçlar için kullanılamaz.
-Paketler toplu / spam e-posta gönderimleri için kullanılamaz. Tulpar Bilişim gerekli gördüğünde saatlik gönderimlerde kısıtlamaya gidebilir.
-Müşteri sahip olduğu verileri yedeklemekle yükümlüdür. Olası veri kayıplarından firmamız sorumlu tutulamaz.
-Sınırsız özellikler iyi niyetli kullanım esasına dayanmaktadır. Buradaki amaç müşterilerimizin herhangi bir limite takılmadan iyi niyet çerçevesinde paketlerini kullanmalarıdır. Paketlerde bu esasa bağlı CPU limiti uygulaması mevcuttur. İyi niyet disk kullanım kontrol noktası 50GB’dır.
-Tulpar Bilişim belli aralıklarla kaynak kullanımını (CPU, dosya adedi / boyutu, MySQL, MSSQL, Trafik, Disk kullanımı vb.) takip edebilir ve müşteriden kaynaklarını düşürmesini isteyebilir. Paket limitlerinin veya iyi niyetli kullanım esaslarının aşıldığı durumlarda sistem otomatik olarak limitleme, durdurma, özel bir sayfaya yönlendirme veya sınırlandırma işlemi gerçekleştirebilir.
-Tulpar Bilişim, kaynak kullanımlarına veya sunucu performansı gibi kriterlere bağlı olmaksızın gerekli gördüğünde kullanıcıya haber vermeden aktif paketler için; IP, sunucu ve altyapı değişikliği yapabilir.
-Tulpar Bilişimin neden göstermeksizin her zaman hizmeti sonlandırma ve iade hakkı vardır.
-Tulpar Bilişim, hosting paketlerinde ve bu paketleri etkileyen maddelerde ve tüm diğer unsurlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.